សួស្ដីឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល ២០២១ និងសមិទ្ធផលសង្ខេបឆ្នាំ ២០២០

សួស្ដីឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល ២០២១ និងសមិទ្ធផលសង្ខេបឆ្នាំ ២០២០

ដោយ Sala Traju Admin, 02-01-2021, 03:41 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានផ្សេងៗ

សួស្ដីឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល ២០២១  ពីសាលាត្រាជូ! 
Happy New Year Eve 2021 From Sala Traju!
Joyeux Nouvel An 2021 de Sala Traju!


អរគុណចំពោះប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រទាំងអស់គ្នា ដែលបានចូលរួមជាផ្នែកមួយនៃភាពជោគជ័យរបស់សមាគម ក្នុងអំឡុងពេលកន្លងមក និងពេញមួយឆ្នាំ ២០២០។ សាលាត្រាជូ សន្យានឹងពាំនាំនូវ អត្ថបទ និងការស្រាវជ្រាវថ្មីៗ ក៏ដូចជាគម្រោងថ្មីៗ នៅឆ្នាំ២០២១ នេះ។

សូមជូនពរសិរីសួស្ដីគ្រប់ប្រការ!
Wish you all the best!
Tous nos meilleurs voeux!


សូមក្រឡេកមើលសមិទ្ធផល ដែលក្រុមការងារសាលាត្រាជូសម្រេចបាននាពេលកន្លងមក រហូតដល់ឆ្នាំ ២០២០។ 
🙏🙏🙏