សមាគមសាលាត្រាជូ ចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុង«ខឿនការពារសុខភាពរបស់ប្រជាជន»

សមាគមសាលាត្រាជូ ចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុង«ខឿនការពារសុខភាពរបស់ប្រជាជន»

ដោយ , 15-12-2020, 09:27 AM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

ថ្នាក់ដឹកនាំ ព្រមទាំងសមាជិក សមាជិកា នៃសមាគមសាលាត្រាជូ សូមចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ជាថវិកាចំនួន ៥៧០$ (ប្រាំរយចិតសិបដុលារអាមេរិក) ក្នុងការបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩  ក្នុងជំហានដំបូងសម្រាប់វ៉ាក់សាំងចំនួន១លានដូស  ដើម្បីចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួនប្រមាណ ៥០ម៉ឺននាក់  ដោយឥតគិតថ្លៃ។

ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែរ យើងខ្ញុំជាថ្នាក់នាំសមាគមសាលាត្រាជូ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះសមាជិក សមាជិកា នៃសមាគមសាលាត្រាជូ   ដែលបានចូលរួមក្នុងការបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួន តាមរយៈសមាគម ដែលបានបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តចេះជួយគ្នា រួមគ្នា គិតគូរដល់សុខមាលភាព និងសុខសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។

👉 តំណក្នុង Facebook Page ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចុចនៅទីនេះ

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចុចនៅទីនេះ