អត្ថបទស្រាវជ្រាវជ័យលាភី «ទំនួលខុសត្រូវក្នុងវិស័យសំណង់ ( The Liabilities in the Construction Sector) » កម្មសិក្សាការី ជំនាន់ទី១៦

អត្ថបទស្រាវជ្រាវជ័យលាភី «ទំនួលខុសត្រូវក្នុងវិស័យសំណង់ ( The Liabilities in the Construction Sector) » កម្មសិក្សាការី ជំនាន់ទី១៦

ដោយ , 27-11-2020, 02:22 PM , ប្រភេទ : អត្ថបទថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ សូមនាំមកជូនអត្ថបទស្រាវជ្រាវ «ទំនួលខុសត្រូវក្នុងវិស័យសំណង់ ( The Liabilities in the Construction Sector) » ដោយកញ្ញា ស្រ៊ុន សុខចេង ជ័យលាភីអត្ថបទស្រាវជ្រាវបញ្ចប់កម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី១៦
________________

អត្ថន័យសង្ខេប

បន្ទាប់ពីមានព្រឹត្ដិការណ៍នៃការបាក់រលំអគារនៅក្រុងព្រះសីហនុ និងខេត្តកែប ច្បាប់ស្តីពីសំណង់ ដែលទើបតែប្រកាសឱ្យប្រើនៅថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ បានធ្វើឱ្យវិស័យសំណង់ក្លាយជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុក ដែលគួរតែលើកមកយកធ្វើការសិក្សាឱ្យបានស៊ីជម្រៅ។ នៅក្នុងបរិបទច្បាប់សំណង់ថ្មីនេះ ទាមទារឱ្យមានលក្ខខណ្ឌចំនួនពីរថ្មី ដើម្បីបិទការដ្ឋានសាងសង់ ពោលគឺលិខិតបញ្ជាក់ពីអនុលោមភាពនៃការងារតាមគម្រោងប្លង់ និងវិញ្ញាបនបត្រប្រើប្រាស់សំណង់  ដែលវាជាមធ្យោបាយមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធានាថា សំណង់ដែលសាងសង់រួចពិតជាគុណភាព និងសុវត្ថិភាពស្របតាមការកំណត់របស់ច្បាប់។ 
 

👉 ទាញយកអត្ថបទស្រាវជ្រាវជាPDF  សូមចុចនៅទីនេះ

👉 ស្វែងរកអត្ថបទផ្សាយផ្សេងទៀត សូមចុចនៅទីនេះ

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចុចនៅទីនេះ