អបអរសាទរកម្មសិក្សាការីថ្មី ជំនាន់ទី១៧

អបអរសាទរកម្មសិក្សាការីថ្មី ជំនាន់ទី១៧

ដោយ , 23-11-2020, 04:02 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សូមអបអរសាទរដល់កម្មសិក្សាការីថ្មី ជំនាន់ទី១៧ នៃសមាគមសាលាត្រាជូ  !
______________________

បន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់ការដាក់ពាក្យ ការសម្ភាស និងធ្វើតេស្ដសមត្ថភាពរួចមក សមាគមជ្រើសរើសបានកម្មសិក្សាការីថ្មី ចំនួន ១៣រូប។

👉ស្វែងយល់អំពីតារាងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលលម្អិត សូមចុចនៅទីនេះ 
👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចុចនៅទីនេះ