កិច្ចប្រជុំស្វាគមន៍ សំណេះសំណាល កម្មសិក្សាការីថ្មី ជំនាន់ទី១៧

កិច្ចប្រជុំស្វាគមន៍ សំណេះសំណាល កម្មសិក្សាការីថ្មី ជំនាន់ទី១៧

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 09-11-2020, 12:58 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្វាគមន៍ សំណេះសំណាល ក៏ដូចជា ការណែនាំអំពីតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់កម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី១៧ ដែលទើបត្រូវបានជ្រើសរើសថ្មី ដោយមានការចូលរួមពីលោក ផល ពិសាល អនុប្រធានសមាគមទទួលបន្ទុកស្រាវជ្រាវ សិក្សាធិការ ស្នាដៃ និងកម្មវិធី ព្រមទាំងមានវត្តមាននៃសមាជិក សមាជិកា គ្រូដឹកនាំ និងក្រុមការងារស្នូល កាលពីថ្ងៃសៅរិ៍ ទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ នៅស្នាក់ការសមាគមសាលាត្រាជូ (អគារ PPIU ជាន់ទី១១)។

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ  សូមចុចនៅទីនេះ