សូមចូលរួមអបអរសាទរជូនចំពោះ លោកបណ្ឌិត ឆាយ ហុកផេង និងលោកស្រីមេធាវី អ៊ឹង រីណា

សូមចូលរួមអបអរសាទរជូនចំពោះ លោកបណ្ឌិត ឆាយ ហុកផេង និងលោកស្រីមេធាវី អ៊ឹង រីណា

ដោយ , 07-11-2020, 11:29 AM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចូលរួមអបអរសាទរជូនចំពោះ

លោកបណ្ឌិត ឆាយ ហុកផេង សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រនៃសមាគមសាលាត្រាជូ ក្នុងឱកាសដែលលោកបណ្ឌិតត្រូវបានសម្តេចប្រមុខរដ្ឋស្ដីទី ក្នុងព្រះបរមនាមព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យ ត្រាស់បង្គាប់  និងតែងតាំងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌មានឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការ។

និង លោកស្រីមេធាវី អ៉ឹង រីណា សមាជិកាសមាគមសាលាត្រាជូក្នុងឱកាសដែលលោកស្រីមេធាវី ត្រូវបានសម្តេចប្រមុខរដ្ឋស្ដីទី ក្នុងព្រះបរមនាមព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យ  ត្រាស់បង្គាប់  និងតែងតាំងជាសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌មានឋានៈស្មើ អគ្គនាយក។

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចុចនៅទីនេះ