អាវុធចល័ត ឬមឈូសចល័ត ៖ ប្រព័ន្ធនិន្នាការពាក់ព័ន្ធច្បាប់ចរាចរណ៍នៃប្រទេសជប៉ុន

អាវុធចល័ត ឬមឈូសចល័ត ៖ ប្រព័ន្ធនិន្នាការពាក់ព័ន្ធច្បាប់ចរាចរណ៍នៃប្រទេសជប៉ុន

ដោយ Sala Traju Admin, 17-11-2019, 11:37 AM , ប្រភេទ : អត្ថបទថ្មី

˝សង្គ្រាមចរាចរណ៍»​ គឺជាសង្រ្គាមសម័យទំនើប ដែលតែងតែកើតចេញពីការបើកបរចរាចរណ៍​ និងជាការបង្ហូរឈាមតាមរយៈ ការបើកបរដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្ន​​​ និងភាពគ្មានទំនួលខុសត្រូវ។ នៅតាមដងវិថីដែលកំពុងមមាញឹក​​ ភាពភ័យក្លាចតែងតែតោងទាម និងបន្លាចគ្រប់វិនាទី ប្រសិនជាអ្នកមិនប្រុងប្រយ័ត្ន​ ឬអាចនិយាយថាយើងប្រុងប្រយ័ត្នដែរ​​​ ប៉ុន្តែបែរជាក្លាចជាជនរងគ្រោះ​​ ឬកកើតមកពីការចង់ឈ្នះចាញ់ក្នុងការបើកបរ។​ ជាលទ្ធផល អ្វីដែលទទួលបានគឺម្នាក់ៗមិនបានដឹងខ្លួនថាយើងកំពុងតែស្ពាយ និងដឹកជាប់ខ្លួននូវ “អាវុធចល័ត ឬមឈូសចល័ត“ តាមគ្រប់ទីកន្លែង ប្រសិនជាអ្នកមិនប្រុងប្រយ័ត្ន និងគ្មានទំនួលខុសត្រូវ​ តាមរយៈមធ្បោបាយដែលកំពុងតែបើកបរដូចជារថយន្ត ម៉ូតូ ឬកង់ ដោយបានសម្លាប់ និងបង្ករបួសស្នាមទៅវិញទៅមកតាមដងវិថី។

៚ សូមទាញយកជា PDF ចុចនៅទីនេះ

៚ ស្វែងរកអត្ថបទផ្សាយដទៃទៀត ចុចនៅទីនេះ